Ofte stilte spørsmål

Hva er infrarød varme?


Infrarød varme kalles ofte varmestråling og kommer fra ovner, bål og glødende gjenstander. Ikke minst utstråler solen infrarød stråling som er varmen man føler på huden (altså må ikke forveksles med UV stråler). Infrarød stråling fører til oppvarming av kroppsvev. Det er en del av det optiske spekteret som vi ikke kan se, men som har lengre bølgelengde enn synlig lys. Infrarød varme fører til oppvarming av kroppens overflate, men forårsaker ikke kjemiske forandringer, skade på DNA og kreftrisiko, slik som UV-stråling gjør. Alle varme gjenstander sender ut infrarød varme. Jo varmere de er, desto mer sender de ut. Menneskekroppen sender også ut infrarød varme. Infrarød stråling står faktisk for 2/3 varmetapet fra kroppen i stille vær ved 20°C.
Hva er infrarød badstue?


Dr. Tadashi Ishikawa tok i 1965 patent på et keramisk infrarødt
varmeapparat som ble brukt i de første termale infrarøde systemer i
helsesammenheng. Det var kun japanske leger som først brukte infrarød
varme i behandlingsøyemed i 14 år. I 1979 ble det frigitt for
kommersielt bruk og har siden blitt utviklet til enda bedre apparater,
spesielt da til bruk i varmeterapi som sauna.

En infrarød sauna inneholder varmeelementer som utstråler infrarød
varmestråler. Varmen trenger dypt inn i kroppsvevet og gir mange
helsefordeler som økt sirkulasjon, avgiftning, styrking av
immunsystemet, økt forbrenning, penere og friskere hud, smertelindring
mm. Saunaene kommer i forskjellige utførelser. Noen ligner på
tradisjonelle saunaer med utførelse i tre, mens andre, som våre portable
infrarøde saunaer, er laget i et tøymateriale av polyester som er
fullstendig varmeisolerende. Utover dette, er saunaene like på den måten
at de gir samme bra oppvarmingseffekt gjennom varmeelementene.

I den portable infrarøde saunaen er det tynne karbonfiberelementer som
ligger i veggene av badstuen, samt en fotvarmer som man kan plassere
føtter på hvis man ønsker. Den portable IR saunaen er svært praktisk med
sin lette vekt på 5,5 kg. Den kan lett pakkes sammen og ryddes vekk hvis
man har mindre plass. Den har en bærestropp som gjør at den lett kan
transporteres. Det som gjør den portable IR saunaen ekstra behagelig, er
at man har hodet utenfor og kan puste i normal romtemperatur.
Er det trygt å ta infrarød badstue?


Ja! FIR (far infrared rays) eller langbølgede stråler, er enkelt sagt varmestråler som varmer opp kroppen direkte uten først å varme luften som omgir en. Infrarød varme som blant
annet kommer fra solen er en av de mest naturlig varmekildene vi omgir oss med. Alle varme gjenstander sender ut infrarød stråling. Jo varmere de er, desto mer sender de ut. Menneskekroppen sender også ut infrarød stråling. Infrarød stråling står faktisk for 2/3 varmetapet fra kroppen i stille vær ved 20°C. Infrarød varme brukes på mange måter i hverdagen, blant annet i form av kuvøser til spedbarn, infrarødt varmelys på terrassen eller infrarøde badstuer. Det med andre ord helt trygt å ta infrarød sauna.

NB: Enkelte sykdomstilstander og medisiner kan føre til at man tåler varme i mindre grad. Rådfør deg med din lege om du er usikker.
Hvilke helsefordeler gir infrarød sauna?


Helsefordeler ved infrarød badstue er mange. Vi kan blant annet nevne økt blodsirkulasjon, sterk avgiftning, smertelindring, styrking av immunsystemet, økt forbrenning, penere og friskere hud mm. Infrarøde varmestråler varmer opp kroppen først i motsetning til andre
tradisjonelle badstuer som først varmer opp luften rundt. Den har også en lavere og mer behagelig temperatur på 55-60 grader. En portabel sauna er like effektiv som de større og dyrere installasjonene.
IR saunaen hos Kortreist Helse er ekstra behagelig, da man har hodet utenfor og kan
puste i normal romtemperatur.

Les mer om dokumenterte helsefordeler her!
Hva er fordelene med infrarød sauna vs tradisjonell badstue?


Fordelene med infrarød sauna er mange sammenlignet med tradisjonell badstue. Infrarød sauna skiller seg fra den vanlige tradisjonelle saunaen ved at IR badstuen er helt tørr og holder en lavere temperatur. Mens den tradisjonelle saunaen som vi kjenner fra Finland har en temperatur opp mot 100 grader, har infrarød sauna en temperatur på rundt 60 grader. At den har lavere temperatur har ingenting med effektiviteten å gjøre. Den infrarøde saunaen har nemlig en unik måte å varme opp kroppsvevet. Den går dypt inn i kroppen, faktisk 5 ganger dypere enn vanlig sauna. En infrarød sauna varmer opp kroppen fra innsiden, mens
tradisjonelle saunaer først varmer opp luften rundt, og dernest hudens overflate.

Man svetter også mye mer i en infrarød sauna, sammenlignet med en vanlig sauna. Den amerikanske legen Dr. Andrea Adams hevder i rapporten ”What is Far Infrared Therapy and How Does it Work Toward Healing the Body? at ved å måle svetten i en tradisjonell badstue er andelen av vann 97% og 3% giftstoffer. I en infrarød sauna består svetten av 80-85% vann. Resterende 15-20% består av tungmetaller, sulfuriske forbindelser, salter, ammoniakk, urinsyre og andre fettløselige toksiner! Med tanke på avgiftning, er ir-sauna adskillig mer effektiv enn vanlig sauna, men har en lavere og mer behagelig temperatur. Dessuten tar det kortere tid å varme opp en infrarød badstue sammenlignet med en tradisjonell badstue.
Strømforbruket er også over 6 ganger høyere i en tradisjonell badstue!
Hvordan kan infrarød sauna avgifte kroppen?


Infrarød sauna er svært effektivt til å avgifte kroppen.

Huden er et av de viktigste avgiftningsorganene ved siden av lever og nyrer. Mange tenker ikke på at man kan avlaste kroppens avgiftningsorganer vesentlig ved å svette ut ordentlig. Varmen fra infrarød sauna trenger dypt inn i kroppen og aktiverer dypereliggende fettvev til å frigi avfallsstoffer. Den dype oppvarmingen av kroppen fører til en kraftig avgiftning, ettersom kroppen jobber hardt for å holde basaltemperaturen nede. Når kroppen begynner å svette, vil det komme ut mye giftstoffer som spesielt har akkumulert seg over år i fettvevet, være seg tungmetaller, peptisider, og lignende. I en studie har man har målt svetten i en vanlig sauna sammenlignet med en infrarød badstue. Svetten fra en vanlig badstue vil som regel bestå av 97% vann og 3% toksiner. I en infrarød badstue ligger andelen toksiner, tungmetaller, urinsyre mm på nærmere 20%.

Vi omgir oss daglig med tusenvis av kjemikalier (f.eks. mat, drikke, luft vi puster, klær, møbler, kosmetikk, kremer vi smører på oss, sigarettrøyk mm).

De siste 50 årene er det estimert at vi har laget 5 millioner nye giftstoffer. Vi omgir oss med ca. 75 000 av disse. Mens det for 60 år siden kunne være 6-7 forskjellige skadelige stoffer i menneskekroppen, finner man nå mellom 200 og 400 (Studie, Framsenteret). Hver for seg
behøver stoffene ikke være så farlige, men summen kan gi uante konsekvenser. Flere av disse giftstoffene har kroppen vanskeligheter med å skille ut, og med infrarød sauna kan du få hjelp til nettopp dette.

I en studie tok Dr. Myhill (ME/CFS lege fra Storbritannia) vevsbiopsi av pasienter før og etter saunabruk. Resultatet var at samtlige fikk redusert andelen av toksiner i kroppen. En av hennes pasienter fikk redusert andel av gifstoffer til ¼ del av opprinnelige nivå.
Gir infrarød sauna smertelindring?


Ja, infrarød sauna kan være svært smertelindrende. Infrarød sauna gir en veldig dyp oppvarming av kroppen som virker smertelindrende. Når det er varmt, utvider blodårene seg og blodgjennomstrømmingen ut i vev og kapillærer blir kraftigere. Normalt pumper hjertet rundt 5 liter blod per minutt rundt i kroppen. Ved infrarød badstue kan dette nesten
fordobles til 10 liter per minutt.

Sirkulasjonen øker dermed veldig og bringer oksygen ut til alle celler i kapillærer og vev. Dette kan bidra til å regenerere skadete celler og vev. Tilstander som f.eks. artrose kan oppnå smertelindring da økt blodgjennomstrømming får en direkte virkning i områder av kroppen som er skadet/betent. Infrarød sauna er derfor gunstig ved dårlig blodsirkulasjon og for ulike smertetilstander som artrose, fibromyalgi, div ryggplager mm.

Varme reduserer også smerte ved å ”vaske ut” smerteproduserende metabolitter gjennom økt blodgjennomstrømning. Samtidig forandrer varme også kroppens opplevelse av smerte og får en lignende effekt som analgetika, altså smertelindrende medisiner, men på en helt naturlig måte uten bruk av kjemikalier.

Ved muskelverk etter trening og for å få en raskere restitusjon kan infrarød sauna hjelpe. Den dype oppvarmingen av kroppen minsker muskelsmerter og kan gi bedre bevegelighet i ledd.

Infrarød varme kan spesielt minske stivhet i ledd.
En studie har vist 20% reduksjon av stivhet i et artrose rammet ledd ved 45 grader sammenlignet med 33 grader. Infrarød varme har vist seg å redusere smerte i blant annet perifere nerver. (Wright and Johns, 1967)

En annen studie fra Clinical Rheumatology viste at infrarød sauna hadde god effekt hos pasienter med Revmatoid artritt/leddgikt og Bekhterevs sykdom. Til sammen var 34 pasienter med i studien. Infrarød sauna gav klinisk svært god effekt (subjektiv opplevelse av symptomer) der både stivhet og smerte ble merkbart bedre. Disse resultatene var også
statistisk signifikante etter hver saunaøkt. Utmattelse ble også redusert. IR sauna økte på ingen måte sykdomsaktiviteten og var godt tolerert av alle forsøkspersonene.

En tredje studie viser at en kombinasjon av multidisplinære terapier og varmeterapi er lovende i behandlingen av kroniske smertepasienter.

En fjerde studie så på infrarød sauna smertelindring hos pasienter med fibromyalgi. 13 fibromyalgi pasienter deltok i studien. Infrarød varmeterapi ble brukt én gang om dagen (15 minutter på 60 grader) i 2-5 ganger i uken. Etter 15 minutter, ble de pakket inn i tepper i ca 26/27 grader i 30 minutter. Opplevelse av subjektiv smerte ble målt ved smerteskalaen visual analogue scale VAS og FM skalaen FIQ. Resultatet var at alle pasientene fikk redusert smerten med halvparten etter første besøk i badstuen (fra 11-70% bedring) og etter 10 behandlinger lå forbedringen på 20-78%. Scorene på VAS smerteskalaen og FM skalaen ble signifikant redusert og forble lave gjennom hele observasjonsperioden.
Kan infrarød sauna hjelpe ved slanking?


Vi anbefaler først og fremst å kontakte kostholdsrådgiver om du vil ned i vekt. Infrarød sauna kan hjelpe ved slanking. Når du sitter i den infrarøde badstuen vil kroppen gradvis få en høyere kroppstemperatur, dette vi øke sirkulasjonen og hjertet vil pumpe hardere og raskere. Kroppen jobber hardt for å holde kjernetemperaturen på 37 grader nede. Faktisk kan man oppnå pulsslag på 125 eller høyere i minuttet i saunaen fordi kroppen jobber så hardt. På denne måten går forbrenningen opp og du kan faktisk forbrenne mange kalorier per sauna økt og dermed gå ned i vekt. Når kroppstemperaturen øker over 37 grader vil fett også bli noe mer vannløselig.

I følge Dr. Guyton i boken Guyton’s Textbook of Medical Physiology (8th ed, 1991), kreves det 0,568 kcal for å produsere 1 gram svette. En gjennomsnittlig saunabruker kan produsere inntil 500 gram svette og kan dermed forbrenne mange kalorier i et saunaopphold. En studie har også vist at elastisiteten i huden bedrer seg ved saunabruk, så huden også trekke seg bedre sammen ved samtidig vekttap/ slanking. Økt sirkulasjon og samtidig avgiftning kan også føre til at cellulitter blir redusert, da dette ofte skyldes opphopning av slagstoffer i huden. Mange kunder forteller om at deres appelsinhud har blitt minsket.
Kan infrarød sauna styrke immunsystemet?


Infrarød sauna kan styrke immunsystemet. Den dype oppvarmingen av kroppen kan bidra til å trigge immunsystemet til å jobbe. Hyperthermia er et kjent begrep innenfor medisinen. Dette er en måte å indusere kunstig feber på. Ved å øke kroppstemperaturen sender man et signal til immunsystemet om å aktivere kroppens forsvarsmekanismer for å bekjempe virus, bakterier og andre patologiske inntrengere. Ved stimulering av immunsystemet på denne måten øker produksjonen av hvite blodlegemer og t-celler.

Når man har sittet inne den infrarøde saunaen en god stund, prøver kroppen blant annet å kvitte seg med varme ved å presse blodomløpet i gang fra innerst i kroppen og ut til perifere vev og dermed skape enda høyere oksygentilførsel. For syke og bevegelseshemmede personer er infrarød sauna et viktig og effektivt hjelpemiddel for å få opp sirkulasjonen og svette ut avfallsstoffer som hoper seg opp i kroppen når man er stillesittende. Ved å gradvis fjerne giftstoffer, kan man understøtte og avlaste kroppen mer helhetlig og samtidig styrke
immunsystemet.
Kan infrarød sauna forbedre uren hud?


Infrarød sauna kan hjelpe mot kviser og uren hud.

Uren hud kjennetegnes av områder med tilstoppede eller store porer, sorte prikker, kviser, røde og blanke områder eller ujevn overflate. Personer med uren hud har ofte en fet hudtype, men ikke nødvendigvis. Man kan ofte få kviser og uren hud i hele ansiktet, eller bare i pannen, på nesen og haken. Noe får også kviser og uren hud på kroppen.

Ved å ta infrarød sauna setter man i gang blodsirkulasjonen i kroppen, og etterhvert som man blir varmere vil porene åpne seg og kroppen begynner å svette. Porene som er tilstoppet av talg og evt hudormer vil blir større på grunn av varmen og svetten kan bidra med at man får renset ut huden fra innsiden helt naturlig. Noen kan oppleve en forbigående forverring når man begynner med sauna, for eksempel at man får mer nupper og ligende, men det vil avta jo mer man tar sauna. Infrarød sauna kan være et godt hjelpemiddel til å rense huden naturlig uten bruk av sterke salver eller kremer som påsmøres.
Kan infrarød sauna gi meg bedre søvn?


Infrarød sauna er svært avslappende etter en lang og travel dag. Har du problemer med å sove, kan den gi deg bedre søvn om du tar sauna før du legger deg. Mange kunder fortelle om en bedre søvn som er dypere og lenger om natten hvis man tar sauna om kvelden.

Hvis det er kaldt ute, er det spesielt deilig med en dyp oppvarming av kroppen, da blodsirkulasjonen øker og stive muskler blir avslappet. Mange tåler ikke sauna pga. for høy varme og problemer med pusten. Det er ikke et problem i saunaen hos Kortreist Helse da hodet er utenfor.
Man svetter også veldig mye fra hodet, selv om man har det utenfor, da blodsirkulasjonen stiger i hele kroppen.
Hvordan bør jeg anvende infrarød sauna? (Hyppighet, drikke)


Hyppighet og varighet
Start alltid opp forsiktig hvis du ikke har tatt infrarød sauna tidligere. Start for eksempel med 25 minutter 1-2 ganger i uka. Noen har ingen problemer med å starte med 50 minutter med en gang, men det er uansett greit å ta forholdsregler. Noen synes det er behagelig og tåler godt å ta 50 minutter etter hvert. Det er ikke alle som svetter med en gang, men som regel alltid etter gang to eller tre.

Drikke
Du bør drikke vann både før, under og etter du bruker saunaen. Det kan være smart å tilsette litt salter til vannet, evt elektrolytter, ettersom man kan svette ganske mye når man tar badstuen. Dette er viktig for å ikke forstyrre mineralbalansen i kroppen, opprettholde
væskebalansen og unngå dehydrering. Man kan med fordel drikke en liter eller mer per saunaopphold. Husk at det er viktig å drikke mye fordi man også avgifter en del, slik at så mye som mulig blir skylt ut.
Kan infrarød sauna brukes ved amming?


I følge en studie utført i Japan med infrarød varme, skal infrarød varme
være fordelaktig ved amming ved at det fremmer melkeproduksjon. 3/4 av
kvinnene som deltok i studien, fikk økte melkeproduksjon.

Ogita S, Imanaka M, Matsuo S, Takebayashi T, Nakai Y, Fukumusa H, et al.
Effects of far-infrared radiation on lactation. Ann Physiol Anthropol.
1990;9(2):83–91.
Kan man ta infrarød sauna med implantater?


Ja, du kan fint ta infrarød sauna selv om du har implantater. Dette gjelder implantater som sitter i hofte, kne og rygg og er laget i materiale som titan. Strålingen absorberes ikke av implantatet og det vil ikke bli overopphetet. Dette skyldes blant annet at infrarød varme
ligger innenfor 5-15 mikron og varmen vil bli reflektert tilbake. Implantatet blir høyst så varm som kroppen selv. Implantater som silikonimplantater (eller saltimplantater) er også trygt. Silikon smelter først ved 200 grader celcius, så dette materialet er veldig varmeresistent. Andre kunstige implantater i kroppen som pacemaker, kunstige linser etc kan også brukes.