Infrarød sauna blir mer og mer populært, og kan med god grunn lene seg på mange studier som dokumenterer helsebringende effekter. Infrarød varme går dypt inn i kroppen, men er samtidig veldig skånsomt og tåles bra av alle. I tillegg til å varme opp vevet fra dybden og stimulere avgiftning via svetting, gir infrarød varme helsebringende effekter på kroppen og herunder sterk smertelindring – helt naturlig og uten piller. I det neste skal vi se på flere studier som dokumenterer smertelindring ved bruk av infrarød varme.

Fibromyalgi smerte redusert med 78%

Infrarød varmeterapi har vist seg å redusere muskelsmerter i Fibromyalgipasienter med så mye som 78%. Japanske forskere ved Kagoshima Universitetssykehus i Japan, studerte effekten av infrarød varme på 13 kvinnelige fibromyalgipasienter. Pasientene ble plassert i infrarød varmekabiner ved 60 grader, 15 minutter hver dag fra 2-5 ganger i uken. Etter saunaen, ble de lagt i tepper i 30 min, slik at de holdt på varmen . Smertene til pasientene ble på en smertescore redusert til halvparten etter bare én gang og smertelindringen var vedvarende etter 10 ganger. Til sammen ble smertene redusert mellom 20-78%. I en annen studie med 44 fibromyalgipasienter, ble det gjennomført 3 måneders saunaterapi (3 ganger i uken) sammen med vannøvelser 2 ganger i uken. Her ble smertene hos pasientene redusert med 33-77%. Seks måneder etter endt studie, var smerten fortsatt redusert med 28-68%.

Smerter redusert med 70% hos pasienter med trange blodårer

Infrarød sauna har også vist seg å signifikant redusere smerter og øke evnen til å gå lengre hos personer med PAD perifer arteriesykdom, en vanlig sykdom i blodårene der gjennomstrømning er redusert pga. tilstopning i årevegger, spesielt i ben. Resultatet er ofte redusert oksygentilførsel og derav smerter i muskulatur i legger og armer. Japanske forskere fra medisinskolen ved Kagoshima Universitetet studerte effekten av infrarød sauna på 21 pasienter med PAD. Pasientene ble delt inn i en testgruppe og en kontrollgruppe. Begge grupper fikk standard medikamentell terapi, men den ene gruppe tok også infrarød sauna daglig i 15 minutter og ble lagt i tepper etterpå. Etter 6 uker hadde pasienter i saunagruppen fått en reduksjon i smerter med 70% sammenlignet med ingen endring i kontrollgruppen uten infrarød sauna. På smerteskalaen ble smertene redusert fra 8,1 til 2,8 i saunagruppen, men uendret i kontrollgruppen.

Infrarød sauna økte evnen til å gå lengre

I den samme studien med PAD pasienter, viste ytterligere undersøkelser at pasientene i sauna gruppen klarte å gå dobbelt så langt uten smerter etter 6 uker med jevnlig infrarød sauna. I kontroll gruppen var det ingen endring.

 

Mindre smerter og stivhet i reumatoid artritt og Bekhterevs sykdom

Forskere har bare så vidt begynt å studere effekten av infrarød sauna ved autoimmune sykdommer som ved reumatoid artritt og Bekhterevs. I en 4-ukers studie med til sammen 34 pasienter med disse tilstandene, fikk pasientene 30 min behandling med infrarød sauna ved 55 grader. Alle pasientene hadde statistisk signifikant midlertidig reduksjon av smerter og stivhet. De med reumatoid artritt fikk etter endt studie vedvarende forbedring, men ikke statistisk signifikant. Mulig hadde resultatene vært annerledes om forsøket hadde pågått lenger, da denne studien kun gikk over 4 uker.

Infrarød sauna mot kronisk smerte

En annen studie ble 46 kroniske smertepasienter inndelt i 2 grupper. Alle hadde hatt smerter i minimum 6 måneder. Begge gruppene gjennomgikk kognitiv behandling, rehabilitering og treningsterapi, mens kun den ene av de to gruppene også fikk infrarød sauna terapi 5 ganger i uken i 4 uker. Ved behandlingsslutt, hadde begge grupper mindre smerter, men signifikant lavere i sauna gruppen. Også sauna-gruppen hadde statistisk lavere score når det gjaldt sinne/aggresjon. Som man vet, kan kronisk smerte utløse både aggresjon og sinne hos dem det gjelder. 2 år etter avsluttet terapi, hadde 77% av sauna-gruppen vendt tilbake til jobb, mens kun 50% av ikke-sauna-gruppen.

 

Hva skjer i kroppen ved bruk av infrarød varmeterapi?

Som mange studier viser, er infrarød varmebehandling en gjennomprøvd terapiform som gir positive resultater. Når det er varmt, utvider blodårene seg og blodgjennomstrømmingen ut i vev og kapillærer blir kraftigere. Med økt blodtilførsel øker oksygenet i områder i kroppen som f.eks. har betennelser eller skader og vil derfor bidra til smertelindring, samt at skader i vev og kollagen bli raskere reparert.


Varme reduserer også smerte ved å ”vaske ut” smerteproduserende metabolitter gjennom økt blodgjennomstrømning. Varme forandrer kroppens opplevelse av smerte og får en lignende effekt som ved bruk av smertelindrende medisiner. Infrarød sauna er derfor gunstig ved dårlig blodsirkulasjon og for ulike smertetilstander som artrose, fibromyalgi, div ryggplager mm.

Les om flere helsefordeler ved infrarød badstue her.